Аналіз внутрішніх та зовнішніх впливів середовища.
? Внутрішні - це умови діяльності всередині самого бізнесу. Організаційна структура, цілі бізнесу і окремих дій, технології, кадри, культура бізнесу і тому подібне.
? Зовнішні - це умови які виникають незалежно від діяльності бізнесу. Природні та географічні чинники, стан економіки, соціальні зміни, рівень розвитку технологій та науки, культурні чинники.
? Прибуток - орієнтація на прибуток має фундаментальне значення для успіху бізнесу. Розумне керування прибутком забезпечує ріст фірми. Попри свою важливість, він може бути лише перехідним етапом в житті бізнесу, тому що він вкладається назад в бізнес.
? Самостійність - в першу чергу світоглядна. Адже у будь якої справи є свобода вибору принципів, ідей, форми діяльності а також економічна. Що дозволяє унікальній ініціативі власника бізнесу застосовувати необхідні рішення та способи зв'язку з середовищем.
? Ризик - звісно зважений ризик. Якщо бізнес співвіднесе свої ризики від якихось дій, та прибуток від них, він отримає відповідь, розумно ризикувати, чи ні.
? Інновації. В залежності від специфіки бізнесу інновації проводяться або поступово, у відповідь на ринкові умови, або ж інновації на якийсь час стають ціллю підприємства.
? Відповідальність - соціальна в першу чергу. Будь які дії бізнесу мають відповідати вимогам та нормам що існують в суспільстві. Та звісно моральна,матеріальна та юридична що тісно пов'язані.
Бізнес тісно пов'язаний з суспільством, тому чим відповідальніше він вестиме справи тим більше користі він принесе як суспільству так і державі.
^ Наверх